กระจกพิมพ์ลาย

กระจกพิมพ์ลาย

บทนำ
หมึกพิมพ์ลวดลาย หรือ ไอคอน หรือ เลนส์ หรือ พื้นผิวกระจก หรือ ด้านดำข้างหลังกระจก ทำให้ตำแน่งแบรนด์สินค้าและตำแหน่งสินค้าโดดเด่นขึ้น

กระจกพิมพ์ลายซิล์คที่มีพร้อมจำหน่าย
1. กระจกหนา: 0.55มม., 0.7มม, 0.95มม, 1.1มม, 1.3มม, 1.8มม, 2.0มม, 3.0มม, 4.0มม, 5.0มม
2. ขนาด: 300×350มม, 355.6×406.4มม, 370×470มม, 400×500มม, 450×550มม, 500×600มม

บริการผลิตตามสั่ง
หากท่านต้องการกระจกที่มีขนาดและความหนาที่นอกเหนือจากข้อมูลด้านบน ท่านสามารถติดต่อเราโดยแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ ความยาวของกระจกที่สามารถผลิตได้สูงสุดคือ ยาว 1200มม.

ตัวอย่าง

ลงข้อความ